Co blokuje kariery kobiet? Raport „Kobiety w zarządach – droga do równowagi”

Date:

Share post:

Trudności w pogodzeniu ról społecznych i zawodowych, brak równych szans podczas rekrutacji i funkcjonujące stereotypy na temat roli kobiet to czynniki, które najmocniej hamują rozwój zawodowy kobiet – wynika z badania Kornblit & Partners Executive Search oraz Instytutu Monitorowania Mediów. Za dwa lata firmy objęte wytycznymi unijnej dyrektywy dotyczącej poprawy równowagi płci, powinny zwiększyć obecność kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Tymczasem wyniki analizy nie pozostawiają wątpliwości: nie będzie to łatwe bez usunięcia barier ograniczających rozwój karier kobiet.

Wśród barier, które stanowią najpoważniejsze ograniczenia w rozwoju zawodowym respondentki wymieniały najczęściej: trudność w pogodzeniu ról zawodowych z życiem rodzinnym, brak równości szans podczas rekrutacji i  funkcjonujące stereotypy na temat roli kobiet w społeczeństwie.

W raporcie „Kobiety w zarządach – droga do równowagi” eksperci z Kornblit & Partners Executive Search oraz Instytutu Monitorowania Mediów przyjrzeli się problemowi z kilku perspektyw. Do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami zaproszono polskie liderki – prezeski, członkinie zarządów i kobiety zajmujące decyzyjne stanowiska w organizacjach. Przeanalizowano również dyskusję medialną na przestrzeni ostatnich dwóch lat dotyczącą przywództwa kobiet.

Liderki, z którymi rozmawialiśmy, potwierdzają, że drzwi do zarządów nie są zamknięte, ale dla kobiet są nadal bardzo ciężkie. Są też zgodne co do tego, że kobiety kompetencje już mają. Dlatego teraz najważniejsze są podstawowe działania wewnątrz samych organizacji, w tym zapewnienie równości szans podczas rekrutacji oraz odpowiedniego wsparcia dla kobiet, które chcą realizować się zawodowo – komentuje koordynatorka badania dr Magdalena Tokaj z Kornblit & Partners Executive Search.

Jak usunąć bariery na drodze kobiet?

Z raportu „Kobiety w zarządach – do równowagi” wynika, że aby stworzyć środowisko umożliwiające rozwój zawodowy kobiet pracodawcy powinni zadbać o zapewnienie równych szans podczas rekrutacji i w procedurach awansu oraz ułatwić kobietom łączenie ról zawodowych i społecznych, tak aby kobiety i mężczyźni mogą sprawiedliwie konkurować i sięgać po stanowiska na równych zasadach. To pilne zadanie zwłaszcza dla spółek giełdowych, które zgodnie z unijną dyrektywą „Women on Boards” powinny już za dwa lata mieć w swoich władzach min. 33 proc. niedoreprezentowanej płci.

Żadna firma, której zależy na sukcesie biznesowym, nie myśli wyłącznie kategoriami osiągnięcia parytetu, ale stawia na doświadczenie i kompetencje oraz potencjał, jaki kandydat lub kandydatka mogą wnieść w długiej perspektywie. Specjalizujemy się we wprowadzaniu kobiet do zarządów i rad nadzorczych, więc widzimy, że kobiet gotowych do objęcia ról w zarządach nie brakuje. Natomiast wyzwaniem dla wielu organizacji jest zbudowanie puli talentów zróżnicowanej pod względem płci, ponieważ trudno jest im samodzielnie dotrzeć do kandydatek o odpowiednich kompetencjach – wyjaśnia Marzenna Drzewiecka, Wiceprezeska Zarządu Kornblit & Partners Executive Search.

W oparciu o wnioski z przeprowadzonych wywiadów oraz zebranych informacji z mediów autorzy raportu wymieniają działania, które mogą skrócić drogę do osiągniecia równowagi płci we władzach firm:

  • potrzebne jest wspierające środowisko pracy, w tym działania przełożonych. W tym obszarze ważną rolę mają do odegrania mężczyźni. Ponieważ nadal dominują na kluczowych pozycjach, to w ich rękach często pozostają decyzje dotyczące awansów i rozwoju karier. Tu ważna jest też walka z uprzedzeniami na różnych szczeblach organizacji, szczególnie szkodliwych na poziomie zarządczym, gdy utrwalone stereotypy są powielane przez osoby podejmujące decyzje np. kadrowe.
  • narzędzia, które są skuteczne w zmniejszaniu luki w reprezentacji kobiet to m.in. odpowiedzialna rekrutacja prowadzona w oparciu o zbalansowaną pulę talentów, czyli różnorodną i bez nadreprezentacji określonej grupy. Kolejny obszar to wsparcie managerów w identyfikacji potencjalnych liderek w organizacji i pomoc kobietom w rozwoju ich kompetencji przywódczych.
  • niezbędne jest wsparcieaktywności kobiet na rynku pracy i rozwoju zawodowego kobiet, m.in. przez programy szkoleniowe i mentoringowe w organizacjach. Natomiast główną potrzebą jest wprowadzenie powszechnych procedur ułatwiających godzenie ról społecznych i zawodowych oraz zapewniające wsparcie dla matek po powrocie do pracy.

Rola mediów w przyspieszeniu zmiany

Jak czytamy w raporcie „Kobiety w zarządach – droga do równowagi” , parytety i narzucone odgórne wytyczne niewiele pomogą w trwałej zmianie, jeśli nie zmienią się wartości w samych firmach. Legislacja nie jest wystarczająca, ale na pewno pomocna jako wskazywanie kierunku. Dlatego w promowaniu tematyki zwiększania reprezentacji kobiet na decyzyjnych stanowiskach oraz walce z dyskryminacją ze względu na płeć ważna jest wspierająca rola pozostałych uczestników rynku, m.in. mediów.

W wielu badaniach i raportach czytamy, że biznes wciąż jest domeną mężczyzn, a kobiety nieustannie muszą mierzyć się ze szklanym sufitem. Dlatego tak ważne jest, by media, które mają przecież ogromy wpływ na kształtowanie debaty społecznej i zmian kulturowych, podejmowały wątki związane z równouprawnieniem i zwiększaniem udziału kobiet w przestrzeni publicznej – komentuje wyniki badania Monika Ezman, Członkini Zarządu Instytutu Monitorowania Mediów, Dyrektorka Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz.

Media mają do odegrania ważną rolę społeczną, wskazując na ekonomiczne i społeczne argumenty stojące za koniecznością zwiększenia udziału kobiet na decyzyjnych stanowiskach. Kluczowe jest też uwzględnianie kobiet w dyskusji medialnej. Szczególny wpływ mają redakcje mediów opiniotwórczych, które ze swoim przekazem docierają do osób mających największy wpływ na zmianę działań w organizacjach – podkreślają autorzy raportu i prezentują zestawienie redakcji, które w ostatnich latach poświęciły najwięcej miejsca promowaniu tematyki przywództwa kobiet i różnorodności płci.

O raporcie:

Raport „Kobiety w zarządach – droga do równowagi” autorstwa Kornblit & Partners Executive Search oraz Instytutu Monitorowania Mediów opracowano na podstawie wywiadów jakościowych oraz analiza medialnej obejmującej ponad 1600 gazet i czasopism oraz blisko 20 tys. portali internetowych. Wywiady przeprowadzono na przestrzeni 2023 i 2024 roku w ramach cyklu Kornblit Talks. W tym celu zaproszono 20 polskich liderek m.in. prezesek, członkiń zarządów, kobiet zajmujących wysokie decyzyjne stanowiska w organizacjach i zarządzających firmami, do podzielenia się doświadczeniami i opiniami odnośnie kształtowania ścieżki leadershipu i potencjału przywództwa kobiet.

Raport „Kobiety w zarządach – droga do równowagi” dostępny jest do pobrania pod linkiem: https://kornblit.pl/raport-kobiety-w-zarzadach/

fot. Freepik.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

bannery-www-336x280_2

Related articles

Monika Konior: Smart shopping, czyli mądre zakupy, to dla nas bardzo ważny aspekt

- Inspiracją do założenia marki Feba była potrzeba tworzenia wyjątkowych, dopasowanych i estetycznych strojów kąpielowych dla kobiet w...

Kampania „Nie hejtuję – motywuję” nie zwalnia tempa!

Wraz z końcem roku szkolnego przeminęła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Nie hejtuję – motywuję”, której celem jest wzmocnienie...

Dlaczego polskie media pomijają głos kobiet?

Pomimo, że połowa ludności w Polsce to kobiety, a wśród trzydziestolatków wyższe wykształcenie ma 32% mężczyzn i aż...

Płeć to sprawa drugorzędna. Liczy się skuteczne zarządzanie

- W świecie biznesu, nie ma miejsca dla samotnych samurajów w firmach. Trzeba współdziałać, pytać o zdanie innych,...